Acceptatie voorwaarden

Aanleveren van basismateriaal (groenafval)

  • Alle vrachten groenafval die bestemd zijn voor de composteerinrichting moeten worden gemeld bij de aanwezige beheerder. Deze bepaalt of de vracht mag worden gestort na optische controle en bepaalt tevens of de vracht moet worden ingewogen.
  • Als een aangevoerde vracht groter is dan de gestelde voorwaarden vermeld in het reglement vervoer afvalstoffen, dient deze vracht te zijn voorzien van een geldige begeleidingsbrief.
  • Na goedkeuring en inweging van de vracht kan het groenafval worden gestort op de door de beheerder aangewezen plek. Hier vindt eventueel een tweede controle plaats waarna de aanwezige beheerder alsnog de volmacht heeft om de gestorte hoeveelheid te weigeren. Tevens wordt een melding gemaakt bij de vergunning verlenende instantie m.b.t. het aanbieden van afvalstoffen die niet voldoen aan de categorie zoals deze staat vermeld op het bij de vracht behorende begeleidingsbrief.
  • Aangevoerd materiaal moet zuiver organisch en te composteren zijn. Niet geaccepteerd wordt bedrijfsafval zoals komkommers en tomatenplanten uit kassen, koolstronken of planten waaraan substraatgrond (glaswol, tempex e.d.) zit.