Locatie reglement

Locatie reglement Groenrecycling Achtmaal

Maximale rijsnelheid op het terrein bedraagt 20 km/uur. Het terrein is toegankelijk voor meer-assig aangedreven vrachtwagens en trailers. Betreden van het terrein gebeurt op eigen risico. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en vervolgschade ontstaan tijdens of door aanwezigheid op het terrein. Schade door overbelasting van de vrachtauto of door onzorgvuldig manoeuvreren, zal op de aanbieder/transporteur worden verhaald. Op het terrein heeft de laadschop voorrang op andere voertuigen. Het is verboden zich binnen de draaicirkel van machines en installaties te begeven. Op het terrein is het dragen van een veiligheidshesje verplicht, te verkrijgen bij beheerpersoneel. Wachttijden door bijvoorbeeld aanvoerpieken leiden niet tot verrekening. Storten kan alleen bij aanwezigheid van het beheerpersoneel. Alle aanwijzingen van het beheerpersoneel dienen zonder uitstel te worden opgevolgd. Het bepalen van het aangevoerde gewicht geschiedt door weging van de transporten in geladen en ongeladen toestand. Het verschil tussen beide wegingen is de aangevoerde hoeveelheid. Gebruik van de weegbrug op de locatie is verplicht. De chauffeur meldt zich vooraf bij de beheerder. De maximale bruto weegcapaciteit bedraagt 60 ton.