Weegbrug

Het bepalen van het aangevoerde gewicht geschiedt door weging van de transporten in geladen en ongeladen toestand. Het verschil tussen beide wegingen is de aangevoerde hoeveelheid. Gebruik van de weegbrug op locatie is verplicht, de chauffeur dient zich vooraf bij de beheerder te melden. De maximale bruto weegcapaciteit bedraagt 60 ton. Overbelaste transporten worden niet toegelaten.